CÔNG TY TNHH BAO BÌ THĂNG LONG

THANG LONG PACKAGING CO., LTD

Địa chỉ: KCN Phố Nối B, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0221.397.4198

Fax: 0221.397.4200

Email: thanglongpack9999@gmail.com

Website: http://thanglongpackaging.com.vn