Tham khảo giá hạt nhựa nhập khẩu ngày 23/6/2010

Công ty bao bì Thăng Long

Hạt nhựa - Cong ty bao bi Thang Long
Hạt nhựa HDPE R 1760 (RESIN R 1760)
USD/tấn
1.390
HQ KV IV (ICD Transimex)
Hạt nhựa HDPE F00952 nguyên sinh
1.250
Cảng tổng hợp Bình Dương
Hạt nhựa PC/MN-3600H PCT-V-1A6469 (Black)
USD/kg
3,8
HQ Hải Dương
Hạt nhựa 400Y MH1
3
HQ Mỹ Phước
Hạt nhựa AG 15A1 (U-6BK-35 (v)/ABS
2,05
Hạt nhựa PP H030SG nguyên sinh
USD/tấn
1.330
HQ Vinh Nghệ An
Hạt nhựa PP nguyên sinh (BORMOD HD915CF)
1.260
Cảng Sài Gòn KV IV (ICD 2)
Hạt nhựa PP 500p dùng trong SX bao PP
1.230
Cảng tổng hợp Bình Dương
Hạt nhựa PP Prime Virgin Basell HP 500N
1.135
ICD Phúc Long Sài Gòn
Hạt nhựa nguyên sinh Polyethylene (LLDPE) 218W
USD/kg
1,36
Cảng tổng hợp Bình Dương
Hạt nhựa nguyên sinh Lupoten 2426K (Polypropylene)
USD/tấn
1.501,64
“ “
Nhựa Polypropylene Glycol dạng lỏng
800
Cảng HP KV II
Nhựa polygue loại LE 149V
2.909
Cảng Cái Mép Vũng Tàu
Nguồn: Vinanet