Bao bì Thăng Long – Một công ty sản xuất bao bì nhựa của Anh được giải thưởng Awards 2010

Bao bì Thăng Long – Một công ty sản xuất bao bì nhựa của Anh được giải thưởng Awards 2010

Awards 2010 là giải thưởng môi trường thường niên được trao cho các tổ chức và công ty có đóng góp cho công cuộc bảo vệ môi trường. Và năm nay công ty LINPAC đã được nhận giải thưởng trên. LINPAC là một nhà sản xuất quốc tế và tiếp thị của bao bì thực phẩm nhựa, bao bì nhựa chuyển trả lại (RTP) và các sản phẩm khác.Công ty có cơ sở sản xuất trên năm châu lục và sử dụng 9 000 người trên thế giới – hơn 1 500 người trong số họ ở Anh.

Bộ phận tái chế LINPAC làm vượt chỉ tiêu khi tái chế 34.000 tấn chất thải nhựa – nhiều hơn tổng sản lượng hàng năm. Đây là thành tích tốt nhất từ trước đến nay của công ty này. Măm 2007 LINPAC đã thành lập một nhóm môi trường nội bộ để nghiên cứu và cung cấp giải pháp cho các vấn đề môi trường phải đối mặt với các ngành công nghiệp bao bì nhựa và khách hàng. Nghề kinh doanh sản xuất hiện nay đòi hỏi phải có óc sáng tạo (tiết kiệm nhiên liệu khi sản xuất) và sử dụng vật liệu tái chế từ nhựa – ngay cả đối với sản phẩm bao bì thực phẩm cao cấp. LINPAC luôn dẫn đầu ngành công nghiệp tái chế nhựa, đóng gói và trong sản xuất sản phẩm bao bì tái chế và biodegradeable. “

Thanglongpackaging