Giá nhập khẩu hạt nhựa 03/2011

Công ty bao bì Thăng Long – Giá nhựa trong nước và quốc tế ( Tham khảo)


Giá hạt nhựa tháng 3/2011 trong nước

Tên sản phẩm USD/Tấn
Hạt nhựa chính phẩm PP-1100n 1460
Hạt nhựa nguyên dạng sinh 1640
Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh V1160 1330


Giá nhựa HDPE quốc tế ( Thị trường Ấn Độ)

Date Film Injection Pipe
Mar 15 ’11 1340 1330 1330

Giá nhựa LDPE quốc tế ( Thị trường Ấn Độ)

Date Film General Purpose Injection Moulding Milk Pouch Film
Mar 15 ’11 1710 1720 1710

Giá nhựa LLDPE quốc tế ( Thị trường Ấn Độ)

Date Film Injection Rotomolding
Mar 15 ’11 1410 1420 1410

Giá nhựa PP quốc tế ( Thị trường Ấn Độ)

Date Injection Raffia
Mar 15 ’11 1615 1615

Tất cả giá  được tính bằng USD / tấn

Công ty bao bì Thăng Long

Từ khóa: dịch vụ in, in ấn, in an bao bi, cong ty in, san xuat mang, mang ghep, PP, PET, PA