Bao bì sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam chưa hấp dẫn

Báo cáo xúc tiến xuất khẩu Việt Nam2011-2012 do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) vừa công bố cho thấy, doanh nghiệp Việt Nam chưa quan tâm tới các đặc điểm như: tái sử dụng bao bì hoặc sử dụng bao bì bằng chất liệu tái sử dụng.

Trong khi đó, 50,5% doanh nghiệp được hỏi rất quan tâm đến chất lượng vật lý của bao bì; phần lớn doanh nghiệp quan tâm tới chất liệu làm bao bì; hơn 70% doanh nghiệp quan tâm tới chi phí làm bao bì. Các tiêu chuẩn, kích cỡ, màu sắc và kiểu dáng bao bì ít được chú trọng, tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến sức hấp dẫn của hàng Việt Nam xuất khẩu. Tuy nhiên, do điều kiện và các hàng rào kỹ thuật quy định về ghi nhãn và chất liệu bao bì an toàn nên các doanh nghiệp Việt Nam đã khá quan tâm tới các quy định này, đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Vân Hằng (ANTD)