Kiến nghị không thu thuế BVMT đối với bao bì PE bao gói hàng thủy sản

In ấn bao bì – VASEP kiến nghị Bộ Tài chính xem xét không thu thuế bảo vệ môi trường đối với bao bì PE bao gói hàng xuất khẩu trước ngày 15/11 và thực hiện hoàn trả khoản tạm thu thuế bảo vệ môi trường đã nộp.

Theo phản ánh của các DN, hiện nay bao bì bao gói hàng xuất khẩu của nhiều DN mua về đã phải chịu thuế bảo vệ môi trường (BVMT), cơ quan thuế và hải quan đã thực hiện thu của một số DN và tiếp tục truy thu đối với bao bì nhập khẩu từ ngày 1/1 đến 15/11, còn với bao bì mua trong nước thì DN phải nộp thuế ngay bằng tiền mặt khi mua hàng. Với giá mua bao bì hiện là 35.000 – 40.000 đồng/kg (tùy loại) thì thuế BVMT đã làm giá thành bao bì tăng gấp đôi ảnh hưởng đến giá xuất khẩu thủy sản.

Để tháo gỡ khó khăn cho DN thủy sản và căn cứ vào các văn bản đã ban hành, VASEP kiến nghị Bộ Tài chính xem xét không thu thuế BVMT đối với bao bì PE bao gói hàng xuất khẩu trước ngày 15/11 và thực hiện hoàn trả khoản tạm thu thuế BVMT đã nộp.

Trong khi chờ quyết định của Chính phủ, Bộ Tài chính cần có văn bản hướng dẫn yêu cầu các đơn vị chức năng khoan thu đối với những trường hợp nhập khẩu bao bì PE bao gói hàng xuất khẩu cho cả hàng gia công và hàng sản xuất xuất khẩu

Theo ANTD

Công ty bao bì Thăng Long – Dịch vụ in ấn bao bì và sản xuất màng ghép chất lượng cao