Công ty bao bì Thăng Long – Giá nhựa trong nước và quốc tế ( Tham khảo) Giá hạt nhựa tháng 3/2011 trong nước Tên sản phẩm USD/Tấn Hạt nhựa chính phẩm PP-1100n 1460 Hạt nhựa nguyên dạng sinh 1640 Hạt nhựa chính phẩm dạng nguyên sinh V1160 1330 Giá nhựa HDPE quốc tế ( […] > Xem chi tiết