Bao bì Thăng Long – Chính phủ Canada đang giúp ngành công nghiệp bao bì tăng cường hệ thống an toàn thực phẩm trên cả nước. Thành viên quốc hội Bob Dechert (Mississauga-Erindale) công bố một khoản đầu tư 569.000 USD cho Hiệp hội Bao bì Canada, thay mặt Bộ trưởng Nông nghiệp Gerry Ritz, […] > Xem chi tiết